Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.32;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 02.20 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.32;

No 32.  Goesti Pangeran Ario Soerjohamidjojo, bernama kecil Goesti Raden Mas Soediro, berputra;

0 komentar