Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.33;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 02.18 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.33;

No. 33.  Goesti Raden Ajoe Adipati Sosronagoro, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Koestarinah, berputra;

0 komentar