Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.47;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 01.54 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.47;

No. 47.  Goesti Pangeran Ario Soerjokoesoemo, bernama kecil Goesti Raden Mas Soeninto, berputra;

0 komentar