Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.40;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 02.06 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.40;

No. 40.  Goesti Raden Ajoe Pangeran Ario Sartono Soerjodipoero (Soetomo atau Soetarmo), bernama kecil Goesti Raden Adjeng Koesmaknowijah, berputra;

0 komentar