Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.45;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 01.57 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.45;

No. 45.  Goesti Raden Ajoe Brotodiningrat, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Koesdinah, berputra;

0 komentar