Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.30;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 02.23 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.30;

No.  30.  Goesti Raden Ajoe Wirjodiningrat, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Koesngaimah, berputra;

0 komentar