Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.16;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 02.55 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.16;

No. 16.  Goesti Raden Ajoe Sosrodipoero, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Koesnah, berputra;

0 komentar