Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.24;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 02.40 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.24;

No. 24.  Goesti Raden Ajoe Tjokrodiningrat, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Koesindinah, berputra;

0 komentar