Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.56;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 01.26 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.55;

No. 55.  Goesti Raden Ajoe Notonegoro, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Kustimah, berputra;

0 komentar