Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.10;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 03.14 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.10;

No. 10.  Goesti Raden Ajoe Adipati Djojonegoro, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Koesrahmani, berputra;

0 komentar