Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.9;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie | 03.17 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono X, dari Putradalem no.9;

No. 9.      Goesti Pangeran Ario Hadisoerjo, bernama kecil Goesti Raden Mas Soebekti, berputra;

0 komentar